Aura-Soma in Kabala

Updated: Jan 4, 2019


Ekvilibrum stekleničke na drevesu življenja

Aura-Soma je tesno povezana s Kabalo – ezoterično tradicijo, ki izhaja iz znanja egipčanskih svečenikov ter mistikov. Kabala je izvor koncepta drevesa življenja, alkimije in tarota. Kabala v osnovi raziskuje delovanje in zakone Univerzuma. Iz nje izhajajo slavni hermetični zakoni, katerih najbolj poznan je hermetični zakon tako kot zgoraj, tako spodaj.


To pomeni, da se vse, kar se dogaja na nefizičnih nivojih zrcali oziroma izraža na fizičnem. Fizično je tako odsev nefizičnega. V človeku je celoten Univerzum in človek je fizična manifestacija Univerzuma. Kabala torej raziskuje zakone, ki vladajo na različnih nivojih in kako se odražajo.


KA je svetlobno telo, BA je njegov duh oz. Duša in LAH je božanski del, ki je neposredno povezan z Izvorom vsega, kar je, z bogom oz. najvišjo vibracijo Enosti. Ka je nosilec Duše in v njegovi najpočasnejši vibraciji ter omejeni zavesti se Ka utelesi v fizično telo. Z drugo besedo bi lahko Ka poimenovali Višji jaz, ki je vezan na naše Zemeljske izkušnje in inkarnacije. Ba je večna in neumrljiva Duša, katere zavest ni odvisna od fizičnega telesa in (ne)obstoja Ka. Lah bi lahko prevedli »od Boga« in je običajno del, ki je najbolj intimno povezan z božanskim Izvorom. Je povezava do Enosti Vsega Kar Je.


Kabala je torej veda o svetlobnem poreklu in duhovnih nivojih bivanja zavesti, ki se v nekem majhnem in ozkem delu izrazijo kot človeška zavest. In vse, kar ta zavest predstavlja je odsev svetlobe duha iz katerega izhaja.


Aura-Soma ima ravno tako svoj pomen ter povezavo s svetlobnimi nivoji. Aura je svetloba, ki se v različnih frekvencah izraža kot barve. Je nefizična in zato neotipljiva kvaliteta, ki obdaja fizično telo. Originalno beseda izvira iz grščine in pomeni dih, nežno sapico ali zrak. Soma prav tako izhaja iz grščine in pomeni telo organizma. Sam izvor besede pa lahko zasledimo v sanskrtu, kjer je pomenila ritualno pijačo nesmrtnosti, ki je častilce povezala z določenim božanstvom.


Aura je torej svetloba in Soma telo, ki to svetlobo vsebuje. Ko torej uporabljamo izdelke iz tega sistema, se povežemo s spominom in izvorom svoje lastne svetlobe ter jo prizemljimo v telo. Ti izdelki nas torej spomnijo, na naše svetlobno poreklo in nas povežejo z našim božanskim izvorom skozi barve in njihove vibracije.


Ustanoviteljica Aura-Some je bila Vicky Wall, ki izhaja iz židovske oziroma hasidske linije. Njen oče je bil učitelj Kabale. Bil je rojen kot sedmi otrok in Vicky je bila njegov sedmi otrok. Ker je kabala v židovski tradiciji izključna domena moških, oče svojega znanja ni mogel neposredno prenesti nanjo. Toda Vesolje ima svoj načrt in Vicky je doživela bolj posreden prenos ezoteričnega znanja. Ko je že presegla šestdeset človeških let, bila zaradi diabetesa slepa, je ustvarila najbolj barvit in energetsko (po)poln sitem za duhovno rast.


Aura-Soma je darilo človeštvu na prehodu v Novo dobo.


Ker je bila pri delu s stekleničkami kanal za tovrstno mistiko, je v Aura-Somi prisotna modrost in povezave s Kabalo, ki se sproti razkrivajo s tem, ko se zavest človeštva odpira in širi. Vicky je večkrat rekla, da je to »staro vino v novih steklenicah«. In tudi sama skozi ta sistem odkrivam vedno nove nivoje in povezave s starodavnimi znanji.


Skozi utekočinjene energije barv in povezavo z vsemi ezoteričnimi znanji ter tradicijo, ki jo ti izdelki vsebujejo, se ponovno spomnimo svojega svetlobnega porekla. Svoje povezanosti z našim Ka, postanemo sidro zavedanja našega Ba in se odpremo božanskemu Izvoru iz katerega izhajamo. Odkrijemo katere kvalitete, vrline in izraz božanskega predstavljamo. Ko je naša mala, človeška zavest, naša osebnost pripravljena, da se odpre in se prepusti vodstvu zavesti Višjega jaza, se lahko le-ta začne izražati in kazati tudi na fizičnem nivoju. Takrat rečemo, da živimo bolj pris(o)tno, s širšim zavedanjem in zavestno izkušnjo. Kot duša s človeško izkušnjo.


#Kabala #SistemAuraSoma #DrevoŽivljenja

Razvoj človeškega potenciala,

Manca Razboršek s.p.,

Vodovodna 99a, Ljubljana

info@manca.si

www.manca.si

www.lekarnazaduso.si